Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn

Obszary działalności naukowo-technicznej Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn

  • Tworzenie opracowań konstrukcyjnych, technologicznych, montażowych i eksploatacyjnych łożysk tocznych wieńcowych.
  • Doradztwo techniczne z zakresu doboru łożysk wieńcowych i kształtowania struktur osadczych.
  • Symulacja obciążeń mechanicznych zespołów roboczych maszyn w aspekcie ich optymalizacji.
  • Zagadnienia konstruowania i eksploatacji elementów maszyn.
  • Bilansowanie urządzeń wytwarzających, przesyłających i odbierających ciepło.
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu nowoczesnych technik projektowania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem metody elementów skończonych.

 

  • badania numeryczne oraz eksperymentalne drgań własnych układów sprężystych (analiza modalna i częstotliwościowa),
  • badania teoretyczne, numeryczne i eksperymentalne odnośnie do stateczności i drgań własnych smukłych układów podporowych (kolumn, ram oraz siłowników hydraulicznych) przy różnych rodzajach obciążeń,
  • badania optymalizacji smukłych układów podporowych