Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania

Obszary działalności naukowo-technicznej Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania:

  • zagadnienia drgań i stateczności układów sprężystych,
  • modelowanie i analiza dynamiki złożonych układów mechanicznych reprezentujących elementy maszyn i urządzeń (w tym maszyn roboczych),
  • rozwiązania i badania symulacyjne za pomocą systemów komercyjnych lub własnych programów obliczeniowych,
  • eksperymentalne badania drgań

Na dzień dzisiejszy Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania oferuje:

  • wykonywanie numerycznej i eksperymentalnej analizy częstotliwościowej i modalnej układów sprężystych (eksperymentalna analiza drgań pomaga w optymalizacji i eliminacji ewentualnych osłabień konstrukcji jak również w diagnostyce i badaniu przyczyn usterek oraz pozwala na przewidywanie zachowania się badanego obiektu na skutek dowolnych zaburzeń równowagi)
  • usługi projektowania części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego lub własnych programów obliczeniowych
  • analizę skutków obciążenia maszyn z możliwością modyfikacji konstrukcji w celu wyeliminowaniach nadmiernie obciążonych węzłów maszyny
  • projektowanie robotów mobilnych do wykorzystania w halach produkcyjnych
  • opracowanie modeli oraz prowadzenie analiz i optymalizację istniejących konstrukcji lub współuczestnictwo w tego typu pracach prowadzonych przez jednostkę zlecającą

Oferta nie obejmuje udostępnienia oprogramowania do obliczeń, w tym zakresie obowiązują odpowiednie umowy licencyjne zawierane przez zleceniodawcę bezpośrednio z dystrybutorami oprogramowania.