Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Wyniki wyborów walnego zgromadzenia

Wyniki wyborów walnego zgromadzenia Oddział Częstochowskiego PTMTS w dniu 8.01.2014 r.

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała
z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Tadeusz Nieszporek, prof. PCz,
Sekretarz: dr hab. inż. Sebastian Uzny
Skarbnik: dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk,
członek zarządu: dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. PCz,
członek zarządu: dr hab. inż. Wiesława Piekarska, prof. PCz,

Komisja Rewizyjna:
dr hab. inż. Jerzy Winczek prof. PCz,
dr inż. Jadwiga Kidawa-Kukla,
dr inż. Wojciech Tutak.

Delegaci na Zjazd:
dr hab. inż. Stanisław Drobniak,
dr hab. inż. Witold Elsner,
dr hab. inż. Ryszard Parkitny,
dr hab. inż. Wiesława Piekarska prof. P.Cz.,
dr hab. inż. Bogdan Posiadała,
dr hab. inż. Jacek Przybylski.

Delegaci rezerwowi:
dr hab. inż. Tadeusz Nieszporek, prof. P.Cz,
dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. P.Cz.