Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Wyniki wyborów walnego zgromadzenia w dniu 12.01.2017 r.

Przewodniczący:                    prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała

z-ca przewodniczącego:         prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski,
Sekretarz:                               dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. PCz
Skarbnik:                                dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk,
członek zarządu:                    dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. PCz,
członek zarządu:                    dr hab. inż. Wiesława Piekarska, prof. PCz,

Komisja Rewizyjna:

 • Dr hab. inż. Jerzy Winczek prof. PCz,
 • Dr inż. Leszek Sowa,
 • Dr inż. Wojciech Tutak.

Delegaci na Zjazd Krajowy – Białystok – Supraśl, 22 – 25 marca 2017 r.

Członek Honorowy: Prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny

 • dr hab. inż. Andrzej Bogusławski,
 • dr hab. inż. Stanisław Drobniak,
 • dr hab. inż. Witold Elsner,
 • Dr hab. inż. Wiesława Piekarska prof. P.Cz.,
 • dr hab. inż. Bogdan Posiadała,
 • dr hab. inż. Jacek Przybylski.

Delegaci rezerwowi:

 • Dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. P.Cz,
 • Dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. P.Cz.