Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

W dniu 6 maja 2017 roku zmarł w wieku 75 lat Prof. dr hab. inż. Lech Tomski

L_tomski_sepiaAA

W dniu 6 maja 2017 roku zmarł w wieku 75 lat
Prof. dr hab. inż. Lech Tomski
były prorektor do spraw nauki Politechniki Częstochowskiej, długoletni dyrektor Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, wybitny naukowiec, specjalista w dziedzinie dynamiki maszyn, teorii drgań i stateczności układów mechanicznych, inspirator i realizator oryginalnych pionierskich badań stanowiących trwały wkład w rozwój tych dyscyplin, współautor i redaktor monografii i podręczników akademickich oraz wielu publikacji w prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, laureat nagród naukowych.
Odszedł ceniony dydaktyk i wychowawca młodzieży, promotor kadr naukowych, który potrafił wyławiać talenty, skupiać je wokół swojej osoby, troszczyć się o ich rozwój i naukowe kariery. Wypromował kilkunastu doktorów; sześciu Jego wychowanków uzyskało stopień doktora habilitowanego, a trzech otrzymało profesorskie tytuły.
Naukowa pasja, rozległa wiedza, szerokie horyzonty myślowe, uzdolnienia matematyczne i techniczne, umiejętności organizatorskie i kierownicze, walory intelektualne i cechy osobowościowe zapewniły Mu wysoką pozycję i niezaprzeczalny autorytet w środowisku naukowym w Polsce i za granicą.
Od pięciu lat na emeryturze utrzymywał nieprzerwany kontakt z macierzystym Instytutem. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia niemal codziennie przyjeżdżał do swojego gabinetu, gdzie otoczony gronem młodszych kolegów roztrząsał problemy naukowe, redakcyjne, edytorskie. Żywo interesowały Go losy Uczelni, Wydziału, Instytutu, którym poświęcił 50 lat swego twórczego życia.
Z głębokim żalem żegnamy Szefa, Mentora, życzliwego Kolegę i serdecznego Przyjaciela, którego odejście stanowi dla nas niepowetowaną stratę

obecni i emerytowani pracownicy Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 12 maja 2017r. o godz. 13 w Domu Przedpogrzebowym cmentarza Kule w Częstochowie przy ul. Cmentarnej 47.

Po zakończeniu ceremonii kondukt żałobny wyruszy do grobu rodzinnego.