Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

W dniu 27 grudnia 2017 roku zmarł doc. dr inż. Seweryn Lewandowski

2018-01-02

image001długoletni pracownik Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji  Maszyn, dziekan Wydziału Budowy Maszyn w latach 1981-87.
Poleszuk, sybirak, kombatant II wojny światowej.
Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierownik biura konstrukcyjnego w Hucie „Częstochowa”, od 1953 roku zatrudniony w Politechnice Częstochowskiej.
Pierwszy doktor nauk technicznych wypromowany na Wydziale Budowy Maszyn, kierownik Zakładu Maszyn Dźwigowych i Przenośników, a następnie Teorii i Eksploatacji Maszyn IMiPKM. Specjalista w zakresie zmęczenia materiałów, eksploatacji maszyn, niezawodności urządzeń technicznych oraz inżynierii systemów. Współpracownik biur projektowych i zakładów przemysłowych, promotor prac doktorskich, dydaktyk i wychowawca młodzieży.
Wykładowca na uniwersytetach w Bagdadzie i Madrasie, ekspert UNESCO.
Od 1991 roku na emeryturze prowadził wiodącą w kraju pracownię konwisarską, pisał wspomnienia z lat swojej młodości, wydał kilka tomików fraszek i drobnych form literackich.
Odszedł Człowiek wszechstronnie uzdolniony o szerokich horyzontach myślowych, silnym charakterze i ugruntowanym systemie wartości, konsekwentny w swych poglądach i działaniach, cieszący się szacunkiem środowiska akademickiego.

Obecni i emerytowani pracownicy
Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 3 stycznia 2018 o godzinie 13.00 w kościele pw. św. Pierwszych Pięciu Męczenników Polski, ul. Obr. Westerplatte, po którym odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Kule.