Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Tomasz Skrzypczak

Dr inż. Tomasz Skrzypczak

Zastępca Dyrektora Instytutu

Pokój: 43

Tel: +48(34)3250654

E-mail: t.skrzypczak@imipkm.pcz.pl

Konsultacje: Pn. 11-13
Śr. 11-13

CV
Zainteresowania badawcze
Działalność dydaktyczna
Publikacje
Materiały dla studentów