Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Tomasz Geisler

Dr inż. Tomasz Geisler

adiunkt

Pokój: 106

Tel: +48(34)3250613

E-mail: t.geisler@imipkm.pcz.pl

Konsultacje:

CV
Zainteresowania badawcze
Publikacje
Działalność dydaktyczna
Materiały dla studentów