Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Tomasz Domański

Dr inż. Tomasz Domański

Tomasz Domanski1

adiunkt

Pokój: 28

Tel: +48(34)3250609

E-mail: t.domanski@imipkm.pcz.pl

Konsultacje: Wt. 8-11

 

 

CV
Zainteresowania badawcze
Publikacje
Projekty badawcze
Materiały dla studentów