Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Studia podyplomowe KPMiU

Studia podyplomowe KPMiU

Studia podyplomowe Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń mają na celu przygotowanie słuchaczy do efektywnego i poprawnego projektowania części maszyn i urządzeń oraz doskonalenia umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii inżynierskich. Ponadto przedstawiona w ramach zajęć tematyka dopasowana jest do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy dla wysoko wyspecjalizowanych inżynierów i projektantów.

Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry Zajęcia są prowadzone w systemie studiów niestacjonarnych – odbywają się w soboty i niedziele w

Koszt studiów

Całkowity koszt studiów to 6100 zł (2 semestry) – opłata za studia płatna jednorazowo lub w dwóch ratach.

Program zajęć

Program studiów obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia podzielone są na wykłady, zajęcia laboratoryjne i projektowe.

Tematyka zajęć:

• Modelowanie geometryczne i strukturalne w programie SolidWorks

• Modelowanie w programie Catia

• Tworzenie dokumentacji technicznej w programie AutoCAD

• Wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych

• Obliczenia inżynierskie w programie SolidWorks

• Catia – Analiza ruchu układów mechanicznych

• Modelowanie części maszyn w systemie Autodesk Inventor

• Podstawy inżynierii odwrotnej

• Projekt dyplomowy

Uzyskana wiedza pozwoli absolwentom na podniesienie swoich kwalifikacji, a w konsekwencji na bardziej świadome i efektywnie wykorzystywanie ich w obecnych i nowych miejscach pracy. Po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu absolwenci uzyskają wiedzę oraz umiejętności, które przygotowują do realizacji zadań stawianych inżynierom w nowoczesnych centrach projektowo – rozwojowych

Program

program

Regulamin

Pobierz regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych – wersja pdf

Dokumenty do pobrania

Pobierz Kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe w Politechnice Częstochowskiej oraz Oświadczenie

Kwestionariusz – wersja pdf

Oświadczenie – wersja pdf

 

Rekrutacja

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie przez Kandydata wymogów formalnych. O kolejności zgłoszeń decyduje data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.

 

W celu zapisania się na studia należy przesłać lub dostarczyć osobiście kwestionariusz osobowy  wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub inżynierskich/licencjackich) i oświadczeniem. Oryginał należy przedstawić do wglądu w terminie późniejszym.

Na adres:

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Politechnika Częstochowska

Ul. Dąbrowskiego 73 pokój 16

42-201 Częstochowa

z dopiskiem: Studia podyplomowe KPMIU – edycja 1

Dokumenty można także przesłać na adres:

podyplomowe_kpmiu@pcz.pl

Plan zajęć

Zajęcia na Studiach Podyplomowych prowadzone są w systemie niestacjonarnym, tj. w soboty i niedziele.

Spotkania organizowane są w odstępach 2-3 tygodniowych.

Plan zajęć zostanie udostępniony na początku każdego semestru.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Mgr Aleksandra Mendak

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

al. Armii Krajowej 21 pok. 114

42-201 Częstochowa

tel.: 34 32-50-772

Kierownik Studiów Podyplomowych:

Dr hab. inż. Krzysztof Sokół prof. PCz.

e-mail:podyplomowe_kpmiu@pcz.pl

tel.: 34 32-50-453

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Ul. Dąbrowskiego 73, pokój 34

42-201 Częstochowa