Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Sebastian Uzny

Dr hab. inż. Sebastian Uzny prof. P.Cz.

WP_20140925_007

Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn

Pokój: 10

Tel: +48(34)3250617

E-mail: s.uzny@imipkm.pcz.pl

Konsultacje: Pn. 9-13

 

 

CV
Działalność dydaktyczna
Projekty badawcze
Publikacje
Nagrody i wyróżnienia
Materiały dla studentów