Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Sebastian Garus

Dr inż. Sebastian Garus

doktorant

Pokój: 112

Tel: +48(34)3250679

E-mail:: s.garus@imipkm.pcz.pl

Konsultacje:

CV
Zainteresowania badawcze
Publikacje
Materiały dla studentów