Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Ryszard Parkitny

Prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny

pracownik emerytowany

Pokój: 31

Tel: +48(34)3250650

E-mail: r.parkitny@imipkm.pcz.pl

 

 

 

CV
Zainteresowania badawcze
Publikacje
Materiały dla studentów