Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Regulamin

Regulamin
Nagrody Srebrnych Skrzypiec
im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

1. Nagroda jest przyznawana za:

a) Twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice i inżynierii.
b) Prace, wyróżniające się interdyscyplinarnością i ukierunkowane na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki.
c) Prace, służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką, a naukami humanistycznymi i artystycznymi.

2. Nagroda ma charakter indywidualny.

3. Gremium przyznającym Nagrodę jest Kapituła Nagrody.

4. Kapitułę każdej edycji Nagrody powołuje Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

5. Kapituła reprezentuje ośrodki akademickie i środowiska, związane z działalnością Profesora Bogdana Skalmierskiego, a w szczególności: Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Śląską w Gliwicach, Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Gliwicach oraz Towarzystwa Naukowe: PTMTiS i PTETiS. Siedzibą Kapituły (miejscem posiedzeń) jest Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

6. Nagroda jest przyznawana corocznie (1 raz w roku kalendarzowym). Kapituła ma prawo nie przyznania Nagrody.

7. Wnioski o przyznanie Nagrody są składane do Kapituły Nagrody poprzez siedziby Zarządów Oddziałów PTMTS oraz PTETiS w Częstochowie do końca stycznia.

8. Kandydat do Nagrody przedstawia: monografię, książkę lub artykuł naukowy, które dotyczą zagadnień wymienionych w punkcie 1 niniejszego regulaminu i które zostały opublikowane w okresie nie dłuższym niż 3 lata przed ogłoszeniem bieżącej edycji konkursu.

9. Wyniki prac Kapituły są ogłaszane na zebraniach Członków Oddziałów PTMTS i PTETiS w Częstochowie oraz w materiałach informacyjnych obu Towarzystw.

10. Laureatowi jest wręczany dyplom i grafika–akwaforta wykonana przez wybitnego artystę Tadeusza Siarę, jak też nagroda finansowa.

11. Nagroda jest wręczana podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Wydziału w terminie możliwie najbliższym dacie urodzin Profesora Bogdana Skalmierskiego (19 marca). Po uroczystości ma miejsce wykład otwarty Laureata.