Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

PTMTS – Oddział Częstochowski

1. Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
2. Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego – II Edycja
3. Konkurs im. Profesora Janusza W. Elsnera
4. Nagroda_im_Prof_Elsnera XIV
5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
6. Wyniki wyborów walnego zgromadzenia w dniu 8.01.2014 r.
7. Wyniki wyborów walnego zgromadzenia w dniu 12.01.2017 r.
8. I Sympozjon Oddziału Częstochowskiego PTMTS
9. II Sympozjon Oddziału Częstochowskiego PTMTS
10. Stanowisko PTMTS w sprawie napaści putinowskiej Rosji na Ukrainę
11. Позиція ПТМТС щодо нападу путіньскої Росії на Україну
12. PTMTS position on Russia’s attack on Ukraine by Putin
13. Program III Sympozjonu PTMTS – Oddział Częstochowski

Zarząd Oddziału Częstochowskiego PTMTS:

 • Przewodniczący: prof dr hab. inż. Andrzej Bogusławski
 • Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak
 • Sekretarz: dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. PCz
 • Skarbnik: dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk
 • członek zarządu: dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz
 • członek zarządu: dr hab. inż. Sebastian Uzny prof. PCz

Komisja Rewizyjna:

 • dr hab. inż. Jerzy Winczek prof. PCz,
 • dr inż. Leszek Sowa,
 • dr hab. inż. Wojciech Tutak.

Delegaci na Zjazd Krajowy – Białystok – Supraśl, 22 – 25 marca 2017 r.

Członek Honorowy: prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski,
 • dr hab. inż. Bogdan Posiadała,
 • dr hab. inż. Wiesława Piekarska,
 • dr hab. inż. Witold Elsner,
 • dr hab. inż. Artur Tyliszczak,
 • dr hab. inż. Jacek Przybylski,
 • dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz.

Delegaci rezerwowi:

 • dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. P.Cz,
 • dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. P.Cz.

Lista członków Oddziału Częstochowskiego PTMTS

Dane kontaktowe:
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski

Instytut Maszyn Cieplnych PCz
al. Armii Krajowej 21
42-201 Częstochowa

tel. sł. (34) 325 05 40 lub (34) 325 05 07