Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Program konferencji APMME 2020

09.00-10.00    Rejestracja


10.00-10.30    Rozpoczęcie konferencji


10.30-11.30    Sesja I – Referaty plenarne

Prowadzący: dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. PCz

Krzysztof Kuliński (Politechnika Częstochowska)
The influence of load eccentricity on the stability of a two-member column with PZT rod

Michal Sofer (VSB-Technical University of Ostrava)
Resonance phenomena of Lamb waves induced by interaction with geometric discontinuity

Piotr Gębara (Politechnika Częstochowska)
Fractal structures in the electrodeposition process

Katarzyna Błoch (Politechnika Częstochowska)
Microstructure and High-Field Magnetic Properties of Fe-based Bulk Amorphous Alloys


11.30-12.30    Przerwa kawowa i dyskusja przy posterach

Prowadzący sesję posterową:
Dr hab. inż. Wojciech Sochacki, prof. PCz
Dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz
Dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz
Dr inż. Sebastian Garus


12.30-15.00    Sesja II – Referaty plenarne

Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Sokół

Marcin Nabiałek (Politechnika Częstochowska)
The total core losses and dilatometric properties of bulk amorphous Fe-based alloys

Bartłomiej Jeż (Politechnika Częstochowska)
The effect of Co and Zr content on the creation of crystalline phases in the alloys:
Fe70Zr8-xCoxNb2B20 (where: x = 0, 2, 4, 6 or 8), during rapid solidification of the respective liquid alloy in the injection-casting process

Kamil Skoczylas (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie)
Intercalated graphene bilayers: London Penetration Depth study

Mateusz Bęben (Politechnika Częstochowska)
Impact of the generator geometry on the size of generated vortex rings

Katarzyna Pawlik (Politechnika Częstochowska)
Magnetization processes in nanocrystalline Pr-(Fe,Co)-(Zr,Nb)-B magnets

Kinga Jeż (Politechnika Częstochowska)
Influence of Nb and Mo content on the magnetization process of bulk iron-based amorphous alloys

Paweł Pietrusiewicz (Politechnika Częstochowska)
The effect of a small Pt addition in rapidly cooled massive FeCoBY-based alloys on the structure and magnetic properties

Panagotis Karmiris-Obratański (National Technical University of Athens)
On the use of deformed geometry in EDM modelling, a comparison study

Kamila Kosk-Joniec (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie)
Superconductivity analysis in uranium systems

Artur Durajski (Politechnika Częstochowska)
On the road to room-temperature conventional superconductivity

Marcin Jarosik (Politechnika Częstochowska)
Chaos in molecular systems


15.00-16.00    Przerwa obiadowa


16.00-16.30    Zamknięcie konferencji