Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Paweł Kwiatoń

Mgr inż. Paweł KwiatońP1030733

doktorant

Pokój: 114

Tel: +48(34)3250682

E-mail:: kwiaton@imipkm.pcz.pl

ORCID: 0000-0002-0067-0384

ResearcherID: Z-1061-2019

GoogleScholar: 59rRunMAAAAJ

ResearchGate

 

CV
Zainteresowania badawcze
Publikacje
Projekty
Nagrody
Szkolenia, kursy i certyfikaty
Materiały dla studentów