Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

Ogłoszenie pierwszej edycji
Nagrody Srebrnych Skrzypiec
im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

w roku Jubileuszu 85 rocznicy urodzin Profesora Bogdana Skalmierskiego

1. Kapituła Nagrody ogłasza pierwszą edycję konkursu o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego.
2. Wnioski konkursowe, zawierające wypełniony formularz_zgloszeniowy oraz pracę, spełniającą wymagania regulaminu zawarte w punktach 1 i 6 – należy przesłać do siedziby Zarządu Oddziału PTMTS (42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73) lub PTETiS (42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 17) w Częstochowie do końca stycznia 2015 z dopiskiem „Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego”.

Uroczystość wręczenia
Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
Częstochowa, 14 grudnia 2015 r.

DSC_4784
????????????????????????????????????
DSC_4814
DSC_4819
DSC_4821
DSC_4822
DSC_4824
DSC_4828
DSC_4839
DSC_4852
DSC_4871
DSC_4872
DSC_4873
DSC_4894
DSC_4906
DSC_4908
DSC_4964
DSC_4968
DSC_4990a
DSC_6057
DSC_6078