Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Mateusz Miara

Mgr inż. Mateusz Miara

2

doktorant

Pokój: 113

Tel: +48(34)3250681

E-mail:: miara@imipkm.pcz.pl

Konsultacje:
Wt. 10-12
Śr. 10-12

 

 

 

 

 

 

CV
Zainteresowania badawcze
Publikacje
Kursy i szkolenia
Materiały dla studentów