Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Marek Nowakowski

Mgr inż. Marek Nowakowski