Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Kontakt

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. Dąbrowskiego 73, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325-06-20, fax +48 34 325-06-47
e-mail: sekretariat.kmpkm(at)pcz.pl