Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Koło Naukowe Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn

Studenckie Koło Naukowe „Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn” zostało założone w 2011 roku przez studentów oraz pracowników Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej.

Opiekunem Koła Naukowego jest dr hab. inż. Dawid Cekus prof. PCz wspierany merytorycznie przez dr inż. Pawła Warysia i pozostałych pracowników Instytutu MiPKM.

Wszystkich chętnych do udziału w pracach Koła Naukowego zapraszamy do kontaktu z opiekunem Koła.

Działalność Koła ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu urządzeń mechatronicznych i maszyn. Studenci zrzeszeni w Kole poszerzają swoje umiejętności z zakresu obsługi programów z dziedziny komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE).

Obecnie działalność Koła skupia się na rozwijaniu umiejętności w zakresie budowy robotów mobilnych, kroczących i manipulatorów a także na zdobywaniu wiedzy z zakresu sterowania urządzeniami mechatronicznymi (Walking robot).

Członkowie Koła efekty swoich prac prezentują na konferencjach naukowych:

i seminariach naukowych:

oraz biorą czynny udział w turniejach robotów:

 • European Rover Challenge 2016 – Jasionka – 11 miejsce
 • University Rover Challenge 2016 – USA – 10 miejsce
 • European Rover Challenge 2015 – Chęciny k. Kielc – 4 miejsce
 • University Rover Challenge 2015 – USA – 6 miejsce
 • European Rover Challenge 2014 – Chęciny k. Kielc – 6 miejsce
 • University Rover Challenge 2014 – USA – 10 miejsce
 • Trójmiejski Turniej Robotów – Gdańsk 2013 – (freestyle competition) – 2 miejsce, (linefollower competition) – 3 miejsce
 • Robomaticon 2013 (freestyle competition) – Warszawa – 1 miejsce
 • Robomaticon 2012 (linefollower competition) – Warszawa – 5 miejsce
 • Robotic Tournament – Rybnik 2012 (linefollower competition) – 4 miejsce
 • Robot Intelect – Kowno2012 (linefollower competition) – 3 miejsce

Publikacje członków Koła Naukowego KPUMiM:

 • Ptak P., Pierzgalski M., Cekus D., Sokol K.: Modeling and stress analysis of a frame with a suspension of a Mars rover, w druku
 • Pierzgalski M., Ptak P., Cekus D., Sokol K.: Modeling and stress analysis of a manipulator mounted on a Mars rover, w druku
 • Skalik A., D. Skrobek, P. Warys, Cekus D.: Kinematic analysis of four degrees of freedom manipulator, Solid State Phenomena, Volume: Mechatronic Systems and Materials VI, 2015, 277-282,
 • Wilk P., T. Zajac, A. Pasnikowska, Cekus D.: Simulation of a ride of the real mobile robot according to the defined path, Solid State Phenomena, Volume: Mechatronic Systems and Materials VI, 2015, 104-109.
 • Cekus D., Waryś P., Wochal M.: Zastosowanie środowiska programistycznego Python oraz modeli CAD w sterowaniu ruchami roboczymi maszyn, Systems. Journal of Trandisciplinary Systems Science, Vol. 16, No 1, 2012, 121-130,
 • Wochal M., Cekus D., Waryś P.: The application of VPython to visualization and control of robot, Pomiary Automatyka Robotyka 11/2012, 2012,

GP - logo

Członkowie Koła Naukowego utworzyli w 2013 roku zespół PCz Rover Team  (https://www.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-Naukowe-Projektowania-Urz%C4%85dze%C5%84-Mechatronicznych-PCz/882477215126868?ref=aymt_homepage_panel), który w latach 2013-2015 prowadzili projekt pt. „Projekt i budowa wielozadaniowego łazika terenowego„, na który dofinansowanie otrzymali z projektu „Generacja przyszłości” finansowanego ze środków MNiSW i POIG.

NZN_kolor

Natomiast w roku 2016 zespół uzyskał finansowanie projektu pt. „Udoskonalenie konstrukcji wielozadaniowego łazika terenowego i udział drużyny PCz Rover Team w światowych konkursach łazików marsjańskich„, który jest prowadzony w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.