Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Janusz Szmidla

Dr hab. inż. Janusz Szmidla prof. P.Cz.

j_sz

Pokój: 9

Tel: +48(34)3250616

E-mail: j.szmidla@imipkm.pcz.pl

Konsultacje: Pn. 10-12, Śr. 10-12

 

 

 

 

CV
Zainteresowania badawcze
Publikacje
Doktoranci
Nagrody i wyróżnienia
Projekty
Działalność dydaktyczna
Materiały dla studentów