Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

O katedrze

Struktura Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Władze Katedry:
Dyrektor – Dr hab. inż. Wojciech Sochacki Prof. P.Cz.
Z-ca dyrektora – dr inż. Tomasz Skrzypczak

Kadra naukowa:
W Katedrze jest zatrudnionych 37 nauczycieli akademickich, w tym 3 profesorów tytularnych, 5 profesorów uczelnianych, 10 adiunktów oraz 19 doktorantów

Kierunki badań naukowych:

 • Termomechanika stosowana
 • Dynamika układów mechanicznych
 • Zmęczenie materiałów i konstrukcji
 • Projektowanie, optymalizacja konstrukcji i badania maszyn

Oferta usługowa:

 • Badania przemian fazowych w procesach obróbki cieplnej
 • Symulacja procesów cieplnych Oblicznie numeryczne pól temperatury, stanów naprężenia i przemian fazowych w metalach i stopach
 • Pomiary i analiza drgań maszyn i konstrukcji
 • Pomiary i analiza hałasu
 • Wyważanie maszyn
 • Prace projektowe związane z dynamiką maszyn i ochroną przed hałasem
 • Projektowanie stanowisk badawczych i kontrolno-pomiarowych
 • Badania zmęczeniowe materiałów i konstrukcji
 • Projektowanie, optymalizacja konstrukcji i badanie maszyn