Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

I Sympozjon Oddziału Częstochowskiego PTMTS

I Sympozjon Oddziału Częstochowskiego PTMTS,

BISKUPICE 23.06.2017

Wygłoszone referaty

1.      Anna Jaskot, Bogdan Posiadała: „Analiza ruchu platformy mobilnej w warunkach poślizgu”

2.      Agnieszka Pawłowska, Stanisław Drobniak: „Analiza widmowa oscylacji samowzbudnych w strudze osiowosymetrycznej dla różnych warunków wylotowych”

3.      Łukasz Kutrowski, Sebastian Uzny: „Stateczność i drgania własne teleskopowego siłownika hydraulicznego przy uwzględnieniu obciążenia Eulera”

4.      Dawid Cekus, Paweł Kwiatoń: „Algorytm wyznaczania kinematyki prostej manipulatorów antropomorficznych”

5.      Dawid Cekus, Mateusz Miara: „Identyfikacja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych o zmiennym polu przekroju poprzecznego”

260
20170623_180542 20170623_180521 20170623_180444 20170623_180439 20170623_160348 20170623_154037 20170623_154004 20170623_153950 20170623_153914 20170623_153847 20170623_151053 20170623_151047 20170623_151020 20170623_145436 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 260 259 255 249 248 247 244 241 240 238 236 235 231 226 224 220 213 212 205 201 197 196 192 191 190 189 188 187 183 179 176 169 168 167 165 164 163 161 160 159 158 20170623_180953 260