Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Dawid Cekus

Dr hab. inż. Dawid Cekus prof. PCz

Kierownik Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania

Pokój / Office room: 8

Tel: +48(34)3250607

E-mail: d.cekus@imipkm.pcz.pl

Konsultacje / Office hours: Poniedziałek / Monday: 11-13, Wtorek / Tuesday: 11-13

ORCID: 0000-0002-5551-1153

ResearcherID: T-1158-2018

Google Scholar: kWp1lnAAAAAJ

CV
Zainteresowania badawcze
Doktoranci
Działalność dydaktyczna
Projekty
Publikacje
Szkolenia/kursy/certyfikaty
Nagrody i wyróżnenia
Materiały dla studentów / Materials for students