Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

APMME 2021

2020-11-30

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej
ma zaszczyt zaprosić na konferencję online

Zastosowania fizyki w inżynierii mechanicznej i materiałowej

Applications of Physics in Mechanical and Material Engineering
APMME 2021

www.apmme.pl

która odbędzie się
19.02.2021r.

Patronat honorowy nad konferencją objął
Rektor Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol


Druk wybranych materiałów konferencyjnych przewidziany jest w dwóch czasopismach.

Pierwszym jest Acta Physica Polonica A, czasopismo posiada IF (na 2019 rok – 0.579) i w wykazie czasopism MNiSzW ma przypisane 40 punktów.

Drugim jest Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, czasopismo posiada IF (na 2019 rok – 1.385) i w wykazie czasopism MNiSzW ma przypisane 100 punktów.