Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

APMME 2020

English version

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej
ma zaszczyt zaprosić na konferencję

Zastosowania fizyki w inżynierii mechanicznej i materiałowej

Applications of Physics in Mechanical and Material Engineering APMME 2020

która odbędzie się
17.01.2020r.

Patronat honorowy nad konferencją objął rektor Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol


Lista zaakceptowanych abstraktów


 

Zakres tematyczny

  • Właściwości fizyczne i chemiczne materiałów
  • Fizyka materii skondensowanej
  • Fizyka stosowana
  • Drgania i stabilność w układach fizycznych
  • Modelowanie materiałów konstrukcyjnych
  • Modelowanie i symulacja, optymalizacja konstrukcji
  • Metody i systemy w projektowaniu maszyn
  • Teoretyczna i stosowana matematyka i fizyka w inżynierii
  • Mechanika eksperymentalna i walidacja numeryczna
  • Symulacje dynamiki maszyn i układów wieloobiektowych

 


 

Miejsce konferencji

Sala B1, Al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska


 

Informacje dla autorów

Prosimy o przesyłanie w ramach zgłoszenia uczestnictwa jednostronicowego streszczenia (w języku angielskim) e-mailem na adres: conf@imipkm.pcz.pl. Przesłanie zgłoszenia oznacza jednoczesną akceptację Regulaminu konferencji. Po zaakceptowaniu streszczeń prosimy o przesłanie Formularza rejestracyjnego.

Przewidywany jest druk materiałów konferencyjnych (po zaakceptowaniu streszczeń przez komitet organizacyjny oraz redakcję czasopisma, a następnie uzyskanie pozytywnych recenzji pełnych tekstów referatów) w czasopiśmie Acta Physica Polonica A (40 pkt. w wykazie MNiSzW, IF: 0.545).

Referaty
Wystąpienie z referatem plenarnym: 10 min + 5 min dyskusja (prosimy o przesłanie prezentacji do dnia 10.01.2020r.).

Sesja plakatowa
Plakat, który należy przygotować, powinien posiadać wymiary zbliżone do formatu A1 594mm × 841mm – układ pionowy. Prosimy o przygotowanie plakatów w języku angielskim. Organizatorzy nie narzucają szablonu plakatu.

Pliki do pobrania
Regulamin konferencji APMME 2020
Formularz rejestracyjny udziału w konferencji APMME 2020
Wytyczne dla autorów artykułów w Acta Physica Polonica A
Szablon streszczenia
Szablon artykułu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (RODO)
Umowa przeniesienia praw autorskich

Ulotka


 

Ważne terminy

15.11.2019r. – zgłoszenie uczestnictwa i nadesłanie streszczenia
06.12.2019r. – akceptacja streszczenia
20.12.2019r. – opłata
10.01.2020r. – nadesłanie pełnego tekstu publikacji i prezentacji
17.01.2020r. – data konferencji


 

Opłaty

150 PLN — koszt uczestnictwa w konferencji

Opłata obejmuje:
Opłata obejmuje organizację, druk materiałów (po uzyskaniu akceptacji abstraktu przez czasopismo i pozytywnych recenzji) i wyżywienie (obiad i poczęstunek w przerwie kawowej).

Opłatę prosimy kierować na konto (po akceptacji streszczenia):
06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

w tytule przelewu prosimy zamieścić poniższe dane:
1.0116 APMME 2020, imię nazwisko uczestnika (-ów), uczelnia (lub miejsce zatrudnienia)


 

Program Ramowy Konferencji

09.00-10.00    Rejestracja
10.00-10.30    Rozpoczęcie konferencji
10.30-11.30    Sesja I – Referaty plenarne
11.30-12.30    Przerwa kawowa i dyskusja przy posterach
12.30-15.00    Sesja II – Referaty plenarne
15.00-16.00    Obiad
16.00-16.30    Zamknięcie konferencji

Pełny program konferencji


 

Komitet naukowy

Dr hab. inż. Wojciech Sochacki, prof. PCz – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska, Politechnika Częstochowska
Prof. Milan Sága, University of Žilina, Slovakia
Asocc. Prof., PhD. Alžbeta Sapietová, University of Žilina, Slovakia
Prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała, Politechnika Częstochowska
Prof. dr. eng. Petrică Vizureanu, Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Iasi, Rumunia
Prof. dr inż. Katarzyna Gawdzińska, Akademia Morska w Szczecinie
Dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Marcin Bajkowski, Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Robert Zalewski, Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Krzysztof Sokół, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. Marcin Nabiałek, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. Piotr Pawlik, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Associate Prof dr. Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Universiti Malaysia Perlis, Perlis, Malezja
Dr hab. Radosław Szczęśniak, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Associate Prof. dr. eng. Andrei Victor Sandu, Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Iasi, Rumunia
Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Dr hab. Agata Śliwa, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Adam Zieliński, prof. nzw. Instytut Metalurgii Żelaza
Dr hab. Piotr Bała, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. Katarzyna Błoch, prof. PCz, Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
Doc. dr. Yilmaz Aksu, Akdeniz University Antalya, Antalya, Turcja
Dr hab. Wirginia Pilarczyk, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Piotr Gębara, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Artur Durajski, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Principal Lecturer dr. Simon Walters, University of Brighton, Brighton, Anglia
Associate Prof. dr. eng. Andriana Surleva, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
Dr Joanna Gondro, Politechnika Częstochowska
Dr Paweł Pietrusiewicz, Politechnika Częstochowska
Associate Professor dr. Laszlo Toth, Óbuda University, Budapeszt, Węgry
Dr inż Sebastian Garus, Politechnika Częstochowska
Associate Professor dr Saeed Hasani, Yazd University, Yazd, Iran
Dr inż. Marek Sroka, Politechnika Śląska
Associate Professor dr Amir Seifoddini, Yazd University, Yazd, Iran
Dr. eng. Angelos P. Markopoulos, National Technical University of Athens, Ateny, Grecja


 

Komitet organizacyjny

Dr inż Sebastian Garus – przewodniczący
Dr hab. inż. Wojciech Sochacki, prof. PCz – wiceprzewodniczący
Mgr inż. Anna Jurczyńska – sekretarz
Dr hab. Marcin Nabiałek, prof. PCz
Dr inż. Zbigniew Saternus
Dr inż. Tomasz Domański
Dr inż. Konrad Gruszka
Mgr inż. Paweł Kwiatoń
Mgr inż. Ilona Kubik-Maciąg
Mgr inż. Bartłomiej Jeż
Mgr inż. Parisa Razaei, Yazd University, Iran


 

Kontakt

adres do korespondencji:

mgr inż. Anna Jurczyńska
Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. Dąbrowskiego 73, 42-201 Częstochowa

z dopiskiem APMME 2020

e-mail: conf@imipkm.pcz.pl