Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Anna Jaskot

Mgr inż. Anna Jaskot

Zdjęcie 2

doktorant

Pokój: 114

Tel: +48(34)3250682

E-mail:: a.jaskot@imipkm.pcz.pl

Konsultacje:
Wt. 8 -10

 

 

 

 

 

 

CV
Zainteresowania badawcze
Publikacje
Badania i projekty
Szkolenia/kursy
Materiały dla studentów