Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Zakład Mechaniki Technicznej


Zajmujemy się badaniem drgań własnych układów sprężystych, statecznością i drganiami własnymi kolumn, siłowników hydraulicznych. Optymalizujemy smukłe układy podporowe.
czytaj więcej

Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn


Zajmujemy się badaniem drgań własnych układów sprężystych, statecznością i drganiami własnymi kolumn, siłowników hydraulicznych. Optymalizujemy smukłe układy podporowe.
czytaj więcej

Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania


Nasze badania obejmują zagadnienia z zakresu modelowania, identyfikacji i analizy dynamiki złożonych układów mechanicznych. Korzystamy z CATIA, Inventor, SolidWorks czy Matlab/Simulink.
czytaj więcej

Aktualności